fbpx

Трябва ли да уча Бизнес Английски?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Английският е международният език за делово общуване. При все по- голямата глобализация на пазарите доброто владеене на английски става все по-важно. Всяка година се увеличава броя на хората, които изучават Бизнес английски, за да подобрят шансовете си за намиране на работа,за развитие в кариерата или работа в чужбина.

Обучението по Бизнес английски е полезно, защото

  1. Ще научите как да контактувате писмено и говоримо на английски език и ще приложите това умение на практика на работното си място.
  2. ​Ще придобиете ефективни умения за прилагане на английския език в различни ситуации и на работното място.
  3. Ще владеете достатъчен обем лексика и граматични структури, за да разговаряте свободно на английски.
  4. Ще повишите конкурентноспосоността си и възможностите за намиране на работа.
  5. Ще се подготвите за успешна реализация в чужбина.Езиковите и комуникационни умения са високо ценени от Европейските работодатели. Възползвайте се по-пълноценно от възможността за свободно движение в Европейския Съюз и се интегрирайте по-лесно в друга страна, с цел обучение или работа.
  6. Ще подобрите професионалните си резултати и усъвършенствате компетенциите си 

Научаването на нов език отваря врати и създава нови възможности. Усъвършенстването на вашия Английски е най-добрият начин да станете гражданин на глобалния свят.

Изучаването на чужди езици е начин за засилване на социалното приобщаване, културното разбирателство и интеграция, чудесен начин да разберем по-добре ценностите, културата и поведението на хората от други страни.

  • Подобрете кариерните си възможности!
  • Управлявайте ефективно и уверено международната си комуникация, конференции и мултинационални проекти!

Проверете знанията си за писане на имейл на английски:

Знаете ли кой е правилният предлог? Проверете:

Още от блога

Uncategorized

10 начина да научим английски по-бързо

1. Преговаряйте често! 2. Ученето на език отнема време. Имайте търпение и се придържайте към това. След време ще бъдете доволни, че сте го правили.

Езикът е прозорец към света!

Все още не сте сигурни кое обучение е най-подходящо за Вас?