Има малкa магия, скрита във всяка грешка. Тази магия се нарича учене.

Модерният пазар на труда изисква от кандидатите за работа знания, както и умения, които не са само езикови. Това са комуникационни умения, умения за решаване на проблеми, умения за вземане на решения, умения за обработване на информация и много други.

Ученето на Бизнес Английски  не е само учене на терминология. Познаването на бизнес термините не е достатъчно, за да се гарантира ефективността в различните бизнес комуникационни ситуации. Като например: структура и организация на бизнеса, производство и продажби, финанси, маркетинг, реклама, управление на бизнеса, разработване на продукти, работна сила и индустриални отношения, подбор и наемане на персонал, обучение и развитие, бизнес среда, бизнес комуникация и др.

Това, което е от първостеппенна важност за вас, това, от което се нуждаете е комуникативна компетентност т. е умения за постигане целите на комуникацията

Отличното владеене на Английски език означава

Бизнес комуникационни умения влючват : кореспонденция, разговор по телефона, социализиране, срещи (работни), преговори, презентации

 Познания за света на бизнеса и междукултурна компетентност: способността успешно да се общува с хора от други култури. Да се улавят и разбират във взаимодействието с хора от чужди култури, техните специфични концепции на възприятия, мислене, чувстване и действие

 

[embeddoc url=”https://englishtoday.bg/wp-content/uploads/2020/05/email-preposition-list.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *