fbpx

Политика за защита на личните данни

Нашите данни за контакт са:

Инглиш Тудей ЕООД
Телефон: +359 877 629 369
E-mail: admin@englishtoday.bg.bg
Уебсайт: www.englishtoday.bg

Контрол върху нашите дейности, свързани с лични данни, упражнява следният административен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
Тел: + 359 2 915 35 18
Факс: + 359 2 915 35 25
Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg 

Събиране на лична информация

Ние събираме лична информация, за да отговорим на вашите искания, които могат да включват: индивидуална консултация, участие в обучение, регистрация за нашия имейл бюлетин и други, свързани с мисията на платформата.

Ние събираме следната лична информация от използващите Услугата Ползватели:

  • Директно чрез Уебсайта: име, фамилия и електронна поща при желание да ги предоставите, оставяйки коментар, записвайки се за онлайн бюлетин или попълвайки формуляр за контакт.
  • Посредством Google Analytics и Facebook Pixel – данни за трафика и поведението на Ползвателите.

 

Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изрично позволение от ваша страна или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която сте заявили. Вие сте единствен притежател на вашата лична информация.

Използвайки нашата Услуга, вие изрично се съгласявате вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност.
Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

Каква лична информация събираме и за какви цели

Имена – при записване за курс, при заявка за обратна информация по мейл или телефон. Използваме информацията за идентифицирането Ви във връзка с услугите, които ползвате или към които сте проявили интерес и при издаване на фактури на Ваше име и по Ваша заявка.

Телефонен номер – при записване за курс, при заявка за обратна информация по мейл или телефон. Използваме информацията за контакт във връзка с услугите, които ползвате или към които сте проявили интерес, за обратна връзка по време на провеждане на обученията и промоционална информация за предлаганите от фирмата услуги. Телефонният номер също служи за потребителска парола при вход в студентския профил на обучаемия.

Е-mail адрес – при записване за курс, при заявка за обратна информация по мейл или телефон. Използваме информацията за контакт във връзка с услугите, които ползвате или към които сте проявили интерес, за обратна връзка по време на провеждане на обученията и промоционална информация за предлаганите от фирмата услуги. Е-mail адресът също служи за потребителско име при вход в студентския профил на обучаемия.

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно услугите ни и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като ни изпратите Вашите предпочитания на електронен адрес admin@englishtoday.bg или през формата за контакт в сайта ни.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно услугите, които ползвате и промени в правилата, условията и различните ни политики.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на предоставяните услуги и комуникацията с клиентите на Инглиш Тудей ЕООД.

Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

Употреба на вашите лични данни

Ние използваме вашите лични данни, за да ви предоставим възможност за достъп до Уебсайта, за да ви изпращаме нашия редовен бюлетин и да ви предлагаме допълнителни услуги и събития, за да ви предоставим цялостно обслужване и да ви предоставим услугата, която очаквате.
Вие имате право:

  • Да получите файл, съдържащ всички ваши лични данни, които съхраняваме.
  • Да откажете вашите лични данни да бъдат използвани от нас.
  • Да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни.
  • Да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това.
  • За да упражните описаните по-горе свои права, можете да се свържете с нас на admin@englishtoday.bg.

 

Ние бихме могли да използваме ваша информация, за да създадем обобщена статистика, която е анонимна, както и за да извършим базиран на нея статистически анализ.

Достъп и корекция на лични данни

Вие можете да достъпвате, коригирате, изменяте или изтривате части от вашите лични данни, като подадете заявка за това на admin@englishtoday.bg

Ние ще запазим вашите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите ни или дотогава, докато ни задължава законът. След това вашите данни ще бъдат изтрити.

Съхранение на данни от трети страни

Използваме услуги на трети страни, за да поддържаме уеб сайта онлайн, да подобрим работата на уеб сайта и да управляваме по-добре предоставяната Услуга. Възможно е някоя от тези услуги да съхранява данни на сървър, който се намира извън територията на Република България.

Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД
Уебсайтът, включително и всички събирани посредством него данни, се намира (хоства) на сървър на „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД. Тук можете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни: https://www.icn.bg/bg/policy/privacy/ 

Защита на лични данни

Ние гарантираме сигурността на данните, които ни изпращате, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно, ние използваме SSL-кодиране, за да подобрим сигурността на предаване на сензитивни данни. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

Предоставяне на лични данни на трети страни

Ние НЕ сме и НЯМА да разкриваме вашите лични данни на трети страни.

Изключение правят случаите, при които разкриването се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред, напр. когато определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Връзки към електронни страници на трети страни

Услугата, както и материали на трети страни, които са публикувани на Уебсайта, съдържат връзки към, и могат да ви позволят да посетите други електронни страници („Електронни страници на трети страни“). Ако решите да посетите някоя от тези страници на трети страни, като „кликнете върху“ връзка или се придвижите към страница на трета страна, вие ще бъдете пренасочени към страницата на съответната трета страна. Фактът, че ние предоставяме връзка към дадена електронна страница чрез Услугата или ви предлагаме възможност да взаимодействате с, или да предоставяте лична информация на трета страна, не е гаранция, позволение или представяне на нашата принадлежност към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съгласие с техните политики и практики за защита на личните данни и информационна сигурност.

Изменение на тази политика за защита на личните данни

Тази Политика за защита на личните данни може да бъде изменяна едностранно от Инглиш Тудей ЕООД, за което ние ще уведомим по подходящ начин всички Ползватели на Услугата.

Вие се съгласявате, че всяко допълване и изменение на тази Политика ще има действие спрямо вас след уведомяване от наша страна и ако не заявите в 7-дневен срок, че я отхвърляте.

Ако не се съгласявате с промените, можете да преустановите използването на Услугата.

Вие се съгласявате, че всички изявления на Инглиш Тудей ЕООД, във връзка с изменението на тази Политика ще бъдат изпращани на вашата електронната поща, използвана за регистрация за Услугата или чрез публикуване на подходящо място на Уебсайта.